خدمات مشتریان

در صورت داشتن هر نوع انتقاد و یا شکایاتی از سوی مشتریان ارجمند ، ساختمون کالا پذیرای تمامی انتقادات و شکایات و نظرات شما عزیزان بوده و در اسرع وقت نسبت به رسیدگی و رفع مشکلات بوجود آمده انشاالله اقدام خواهد نمود.

لذا در صورت وجود هر نوع انتقاد و شکایات از طریق لینک تماس با ساختمون کالا  ،   و یا باگذاشتن پیام صوتی در۰۹۳۷۲۳۵۵۵۳۴ کارشناسان ساختمون کالا را مطلع نمایید. با تشکر